az sam bulg  22.02.2020 - Александрия Попова, 4-ти клас на СУ "Димчо Дебелянов" гр. София.  Член на клуб "Млад

журналист" с ръководител Коста Чолаков. В ефира на БНР тя рецитира прекрасно стихотворението "Зимен сън" написано от Асен

Разцветников. За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме и успех в надпреварата.

 

 az sam bulg  15.02.2020 - Ралица Инджева на 9г. от гр.Тутракан. Учи в СУ "Йордан Йовков".  В ефира на БНР тя рецитира

прекрасно стихотворението "Зимен сън" написано от Асен Разцветников. За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта,

иди във форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата.

 

 az sam bulg  08.02.2020 - Божидар Власов от гр.София. Ученик в 4-ти клас на 45 ОУ "Константин Величков".  Член на клуб "Млад

журналист" с ръководител Коста Чолаков. В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението "Зимен сън" написано от Асен

Разцветников. За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме му успех в надпреварата.

 

 az sam bulg  01.02.2020 - Елица Камбурова от гр.Тутракан. Тя учи в СУ "Йордан Йовков".  В ефира на БНР тя рецитира прекрасно

стихотворението "Зимен сън" написано от Асен Разцветников. За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума

на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата.

 

 

az sam bulg  15.01.2020 - Дaнислав Колев от гр.София. Той  е ученик във 2-ри клас на  4-то ОУ "Джон Атанасов". Данислав  е член на

клуб "Млад журналист" с ръководител Коста Чолаков. В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението "Де е България"

написано от Иван Вазов. За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя

коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата.

 

 az sam bulg  18.01.2020 - Дария Михайлова от гр.Тутракан и учи в СУ "Йордан Йовков". В ефира на БНР тя рецитира

прекрасно стихотворението "Де е България" написано от Иван Вазов. За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума

на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата.

 

 az sam bulg  11.01.2020 - Мариана Цветкова от гр.София и учи в ОУ "Николай Хрелков". В ефира на БНР тя рецитира

прекрасно стихотворението "Де е България" написано от Иван Вазов. За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума

на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата.

 

 az sam bulg  04.01.2020 - Алпер Шедат от гр.Тутракан и учи в СУ "Йордан Йовков". В ефира на БНР той рецитира

прекрасно стихотворението "Де е България" написано от Иван Вазов. За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума

на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата.