az sam bulg 11.09.2021 Боряна Гочева на 9 години  и е в 3-ти клас на Варненското ОУ „Петко Р. Славейков. В ефира на БНР тя рецитира

прекрасно стихотворението  "Аз съм Българче" написано от Иван Вазов.За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във

форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

   az sam bulg 05.09.2021 Сианна Георгиева Стоева на 6г от гр. София. В ефира на БНР тя рецитира прекрасно стихотворението 

"Аз съм Българче" написано от Иван Вазов.За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и

запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

   az sam bulg 31.07.2021 Боряна Гочева на 9 години и вече е 3-ти клас във Варненското ОУ „Петко Р. Славейков. Представител на

Детски отдел на Регионална библиотека  „Проф. Беню Цонев" гр. Ловеч. В ефира на БНР тя рецитира прекрасно стихотворението 

"Пчела" написано от Константин Величков.За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и

запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

   az sam bulg 24.07.2021 Едоардо Иванов Юрато, ученик в  8  клас на 121 СУ „Г. Измирлиев“ гр.София. Представител на Студио "Театър

и традиции" при Център за изкуства, култура и образование "София". В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението 

"Пчела" написано от Константин Величков.За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и

запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

   az sam bulg 17.07.21 Лора Маламова от София. Втори клас на 10-то СУ "Теодор Траянов". Представител на  Школата по изобразително

изкуство при читалище Наука 1870 гр. Троян с ръководител Маргарет Креклешка. В ефира на БНР тя рецитира прекрасно стихотворението 

"Пчела" написано от Константин Величков.За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и

запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

   az sam bulg 26.06.21 Анита Христова от София. Трети клас на 142-то ОУ "В.Ханчев". Представител на  градски лагер "Бели Брези"

към Център за изкуство,култура и образувание "София". В ефира на БНР тя рецитира прекрасно стихотворението  "Детство мое"

написано от Богомил Гудев.За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши там

своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

   az sam bulg 19.06.21 Румен Славчев от София. Шести клас на 69-то СУ "Димитър Маринов". Представител на  Клуб „Млад журналист"

с ръководител Коста Чолаков.В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението  "Детство мое" написано от Богомил Гудев.

За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 12.06.21 Михаил Стоянов от София. Четвърти клас на 151-то НСУ "София". Представител на  Клуб „Млад журналист"

с ръководител Коста Чолаков.В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението  "Детство мое" написано от Богомил Гудев.

За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме му успех в надпреварата

 

az sam bulg 05.06.21 Ивайло Симеонов от София. Шести клас на 145-то СОУ "Симеон Радев". Представител на  Клуб „Млад журналист"

с ръководител Коста Чолаков.В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението  "Детство мое" написано от Богомил Гудев.

За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 29.05.21 Мартин Тучев от София. Първи клас на 134-то СОУ "Димчо Дебелянов". Представител на  Студио

„Театър и традиции"към Центърът за изуства, култура и образование – ‚София"  - филиал „Бели брези".

. В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението  "Скъпоценият подарък" написано от Асен Босев.

За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 22.05.21 Божидар Йорданов от Перник. Пети клас на 6-то ОУ "Св.Св.Кирил и Методий". Представител на  клуб

„Млад журналист". В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението  "Скъпоценият подарък" написано от Асен Босев.

За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 15.05.21 Светозар Манчев  от София. Първи клас на 126-то ОУ "П.Ю. Тодоров". Представител на  Студио „Театър и традиции".

В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението  "Скъпоценият подарък" написано от Асен Босев. За да дадеш гласа си за него

регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 08.05.21 Борис Михайлов от София. Четвърти клас на 138-то СУ "Професор Васил Златарски". Представител на 

клуб „Млад Журналист" с ръководител Коста Чолаков. В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението  "Скъпоценият

подарък" написано от Асен Босев. За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши

там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 01.05.21 Алек Вачев от София. Първи клас на 126-то ОУ "П.Ю. Тодоров". Представител на  Студио „Театър и традиции".

В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението  "Скъпоценият подарък" написано от Асен Босев. За да дадеш гласа си за него

регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 24.04.21 Ясен Дачев от София. Четвърти клас на 120-то ОУ "Г.С.Раковски". Представител на  Студио „Театър и традиции"към

Центърът за изуства, култура и образование – ‚София"  - филиал „Бели брези". В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението

"Хубава си моя горо" написано от Любен Каравелов. За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на

списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 17.04.21 Слав Краев от София. Четвърти клас на 120-то ОУ "Г.С.Раковски". Представител на  Студио „Театър и традиции"към

Центърът за изуства, култура и образование – ‚София"  - филиал „Бели брези". В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението

"Хубава си моя горо" написано от Любен Каравелов. За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на

списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

az sam bulg 10.04,21 Паолина Донкова от София. Второкласничка в 140-то  СУ "Иван Богоров". В ефира на БНР тя

рецитира прекрасно стихотворението "Хубава си моя горо" написано от Любен Каравелов. За да дадеш гласа си за нея регистрирай

се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

  az sam bulg 03.04.2021 Баръш Басри от с. Нова Черна. Ученик в 4-ти клас на 126-то  СУ "Йордан Йовков" гр.Тутракан. В ефира на БНР той

рецитира прекрасно стихотворението "Хубава си моя горо" написано от Любен Каравелов. За да дадеш гласа си за него регистрирай

се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 27.03.2021 Мая Вачева, 1-ви клас на 126-то  ОУ "П.Ю. Тодоров" гр.София. Мая е член на Студио "Театър и традиции"

към ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ „София" – филиал „Бели брези“ с ръководител Магдалена Ангелова.

В ефира на БНР тя рецитира прекрасно стихотворението "Събудих се" написано от Иван Давидков. За да дадеш гласа си за нея регистрирай

се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

  az sam bulg 20.03.2021 Екатерина Маденова, 3-ти клас на 142-ро  ОУ "Веселин Ханчев" гр.София. Катя е член на Студио "Театър и традиции"

към ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ „София" – филиал „Бели брези“ с ръководител Магдалена Ангелова.

В ефира на БНР тя рецитира прекрасно стихотворението "Събудих се" написано от Иван Давидков. За да дадеш гласа си за нея регистрирай

се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

  az sam bulg 13.03.2021 Димо Димов,  ученик в 2-ри клас на 140 -то  СУ "Иван Богоров" гр.София. В ефира на БНР той рецитира

прекрасно стихотворението "Събудих се" написано от Иван Давидков. За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта,

иди във форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 06.03.2021 Кристиян Пенев,  ученик в 2-ри клас на 5 -то  ОУ "Иван Вазов" гр.София. В ефира на БНР той рецитира

прекрасно стихотворението "Събудих се" написано от Иван Давидков. За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта,

иди във форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 20.02.2021 Ленард Грийн,  ученик в 3-ти клас на 52-ро  ОУ "Цанко Церковски" гр.София.