Разрешително за мечти“ – стихотворението  отличено с Голямата

награда, в  първото издание на  конкурса за поезия написана

от деца, „Вълшебното перце“ – Авторът му е  Кирил Димов , на

17 год. - представител на  ОДК “Св. Иван Рилски” - гр. Казанлък

В  събота, 28.01, в предаването „Закуска на тревата“, имахме

среща с него.