„Искам да науча“ – Пътешествие до българските свети места Румен Стоичков

 „Аз мога, а ти можеш ли? - “Защо влюбените се целуват“-Мая Дългъчева

„Инфо“ – „На екскурзия с - АПРИЛЦИ Румен Стоичков

 „Инфо“- „60 секунди“ – Кога се появявапървият персоналенкомпютър?-Знайко Многознайко

 „Инфо“ – С шапка невидимка в чудния свят на растенията“- Розалина Златкова

„Хоби“- Който търси – намира“ – Открий десетте разлики! -Ивета Рътарова

„Искам да науча“ – Пътешествие до българските свети места

„Манастирът, приютил съзаклятниците отВелчовата завера.На 18 км южно от Велико Търново сенамира един красив манастир. Той е в близост до селата Велчево и Плаково иноси името “Св. Пророк Илия”. Популярен е като Плаковски, а в историята ни е останал и като място, на което са се клели съзаклятниците от Велчовата завера. Начело на този опит за борба срещу турския поробител е бил Капитан Георги Мамарчев, а сред революционерите ни са Велчо Атанасов-Джамджията, Иванаки Йонков, Кольо Гайтанджията,отец Сергий - игумен на манастира, Хаджи Йордан Брадата,майстор Димитър от София ит.н. Годината е 1835-а. За съжаление, тук са заловени и опитътим за въстание е неуспешен. Но пък е свързан именно стази света обител, в чиито предели, под камбанарията, епоставена през 1935 г. паметна плоча...Смята се, че е граден по времето на царете Асен иПетър. И дано да знаете, че те са начело на въстанието, скоето България е освободена през 1185 г. от двувековновизантийско робство. Разбира се, през вековете насамманастирът е претърпял разрушавания и опожарявания- цели 7 пъти! Но е възстановяван с даренията и труда на местните жители....“

Румен  Стоичков

„Аз мога, а ти можеш ли? - “Защо влюбените се целуват“

Из цикъла „Приказки от ОНАЯ  ГОРА“Един ден в Онаягора плъзна слухът за Джудженцето и Великанката.И понеже слуховете умеят да пълзят бързо, до вечерта вечевсички знаеха, че са влюбени.Обаче никой не знаеше какво значи тази дума. Затова отидохада ги попитат.

- Ами то е... - почеса се задврата Джудженцето - все да тедърпа да стоиш близо до нея.Защото като се огледам в очите й, изведнъж ставам висоооок и силен!

- И като се огледам в очите му, изведнъж ставам мъничка инежна! - усмихна сеВеликанката.

- Освен това е тъй интереснода видиш гората от високо! -разсмя се Джудженцето.

- Веднъж Великанката ме повдигна и видях чак яйцата в гнездото на синигерите! Освен това е тъй интересно какво се крие в тревите! – разсмя се и Великанката.

- Джудженцето ми набра диви ягоди и ми показа колибите на мравките!

- Понеже, като говоря с нея,ме чува! - рече Джудженцето.

- И като не говоря, пак мечува! - кимна Великанката.

- И като плача, ми пее... -рече Джуждженцето.....“

Мая Дългъчева

„Инфо“ – „На екскурзия с „Аз съм българче“- АПРИЛЦИ

„Над 200 тракийски могили. Русалийския проход. Марагидик. Крали Марко. Острец. Римска крепост.Пещерни църкви. Зла река. Първата в България република. Река Видима и връх Ботев. “Св. Троица”- параклис с костница! На избити монахини...

Априлци е разположен почти в географския център на България.И е обявен за град на 20-и май1976 г. по повод 100-годишнината от Априлското въстание. Съставен е от 4 села, най-известното откоито е Ново село. Останалите са Зла река, Видима, Острец. Сега са квартали на Априлци, в чиито предели живеят около 3100 жители.В най-високата част на града,някъде над общината, е закътан манастирът “Св. Троица”. Бил е девически. Под вековните му дървета отдавна са се настанили тишината и споменът за славни, но и затрагични дни. Построен е около1830 г., разбира се, с усилията на местните балканджии. Които 36 г.по-късно взимат дейно участие в подготовката на Априлското въстание. Впрочем манастирът е известен като Новоселски - на името на селището си. Което през 1876 г. ецентър на най-масовото в Северна България въстание. Тук е обявена Независима Новоселска република, съществувала през първите 9дни на месец май...“

Румен Стоичков

„Инфо“- „60 секунди“ – Кога се появявапървият персоналенкомпютър?

„Хей-хей, ти – читателю,хакер или кликър, хвана ли сеза палците, докато чете миналия брой?! И как не, нали ти пожелах да си учиш уроците, за да можеш да работиш това, което ти харесва - там, където е най-добре! Така е, братче, нямаш време за губене, както са казали майките и бащите на компютрите - Ада Лавълс, Бил Гейтс, Пол Алън, Винтън Сърф и всички останали, за които ти разказвам в тази рубрика. Няма да се изненадаш, а кои сега продължа да ти говоря за безсънните им нощи над книгите и машините, за безкрайното им търпение и афинитет към знанието, нали? Но стига празни приказки, хайде да превъртим пак часовника на времето в обратна посока и да се пренесем в далечната за теб

1974 г.По товавреме на бялсвят се появява първият п е р с о н а л е н к о м п ю т ъ р .Наречен еSCELBI и е конструиран на базата на Intel 8008.Гвоздеят на постиженията на научната мисълзабива персоналният компютър Altair....“

Знайко Многознайко

„Инфо“ – С шапка невидимка в чудния свят на растенията“

„Има растение, което може да ти помогне да си здрав и як. Главната му сила се проявява, когато ти е нужно да се концентрираш, за да покажеш знанията си. Това ти помага по време на контролно или изпит. Негова е заслугата да получиш шестица. Сега се чудиш дали майките на всички отличници го включват в менюто им,нали? И с право... Но преди да се втурнеш да поръчаш на майка си да ти сготви вълшебното “умно” растение- прочети още малко за него. То отдавна расте на Земята. Негова родина е Югозападна Азия, и по-конкретно Персия. Най-ранните сведения за култивирането му са от III-IV в. През далечния VII в. вече е разпространено в Китай. Заслуга за това има кралят на Тибет, който в знак за приятелство изпраща семената на растениетов двореца на китайския император от династията Танг. На нашия континент най-вероятно идва през 12 век от Испания. Внесено е от арабите. По-късно се е разпространява във всички европейски страни и даже в Америка. Латинското наименование, с което си служат ботаниците, е Spinacia oleracea. Сигурно вече разбра,че растенето еСПАНАК....“ 

Розалина Златкова

„Хоби“- Който търси – намира“ – Открий десетте разлики!

Златю Бояджиев е от най- големите български художници, считан и за един от най-самобитните и оригинални творци. Той е майсторна пейзажа и портрета, а любима негова тема еселският бит. Именно творба със сюжет, вдъхновен от българското село, ви представяме втози брой. Един на пръв поглед съвсем обикновенсюжет - почивката на група селяни след тежъкполски труд. Бояджиев, воден от необикновенаекспресия и интензивен цвят, успява да предадепо един особено оригинален и запомнящ се начин тази атмосфера...“

Ивета Рътарова