NMDСкъпи приятели, с удоволствие ви съобщаваме, че стартира конкурса за избор на училища, където да подкрепим развитието на модела „Училище като център в общността“. Конкурсът е част от едноименния проект, който Национална мрежа за децата изпълнява от м. август тази година.Училището като център в общността се различава от познатия ни тип училище по това, че се стреми да предложи не само образователен продукт за учениците си, а да се превърне в общностен център. По този начин родителите са активни участници във всички процеси и допринасят с идеи, ресурси и практически опит при вземането на важни решения за управлението на училището, неговата визия и стратегии за образование.

От своя страна учениците и учителите получават необходимата подкрепа при проблеми и предизвикателства, за които по-трудно намират необходимото време, сили или решения за справяне. Други заинтересовани страни от общността като местна власт, местен бизнес, читалища, социални центрове също са включени в живота на училището и предоставят ресурси за развитието му. Така училището се превръща в една жива и активна мрежа и възможно най-добра среда за развитие на младите хора.

Приложено ви изпращаме линк към обявлението на конкурса и въпросника, който заинтересованите училища да попълнят:

http://nmd.bg/campaigns/utchilishteto-kato-tsentar-na-obshtnostta/