List_Vodni_KapkiПо вода да ти върви! Тя има памет!В природата има 10% болестотворни микроби и 10% полезни, останалите 80% могат да променят свойствата си – от полезни до вредни. Учените предполагат, че такава пропорция съществува и в човешкото общество. Става дума за добрите и лошите хора. И за това – как да направим света по-добър?!

Водата притежава изумителни свойства. Тя е прозрачна течност – без цвят и мирис, която при промяна на температурата може да замръзва, да се превръща в лед или да се изпарява. Знаете, че огромна част от земната повърхност е покрита от вода, съсредоточена в океаните и на полюсите. Голяма част от нея е солена. В ледниците се съдържат 2,4 % и едва 0,6 % в реките и езерата. На планетата Земя съществува естествен воден кръговрат. Водата от океаните и моретата се изпарява, а след това чрез дъжда се връща в почвата. Знаеш го, нали? Това поддържа живота на планетата, затова тя е най-скъпоценната течност на Земята. Поради всеобщото замърсяване през последните десетилетия нарастват призивите за опазване чистотата на водата.Учените предупреждават за опасността от водна криза. А водата играе важна роля и в икономиката – благодарение на способността си да разтваря множество химични съединения. Освен това се използва като охладител – под формата на лед. Предоставя и много удобства като среда за транспортиране на редица продукти. Използва се за напояване в земеделието.А колко вода пием ние? Казват, че за здравето ни е полезно да изпиваме поне един литър на ден. Но само течност за пиене ли е тя?

В приказките пише за вълшебствата на живата вода. Има и популярен израз, с който изпращаме – „По вода да ти върви!" Защо пожелаваме късмет на някого точно с тази фраза ли? И защо от най-древни времена човечеството приписва на водата чудодейни свойства? За щастие в последно време към тези въпроси се подхожда и научно. Японският изследовател Масару Емото от години експериментира с вода, изложена на музика, на изговорено слово, на фотографии, на мисли и думи, написани на хартия и прикрепени към стъклен съд. Той снима експериментите си. Има над 10000 фотографии на водната молекула. Кристалната структура на водата се състои от кластери (голяма група молекули). Д-р Емото експериментира залепвайки два надписа на бутилка с вода. Единият „благодаря", а другия „ти си глупак". Водата в съда с надпис „благодаря" образува красиви кристали. Което показва, че „благодаря" е по-силна от „ти си глупак". Доказва и, че добрите думи са по-силни от лошите. Така че, внимавай какво говориш и мислиш. Защото водата се изменя мигновено под влияние на мислите. Тя има памет! Думи, подобни на думата „глупак" унищожават кластерите. Лошите думи и фрази формират или големи кластери или въобще не се създават такива, а положителните, красиви думи и фрази създават малки, свързани кластери. Свързаната, плътна структура на водата, е идеална за дълго съхранение на информация. Каква огромна памет, чак е трудно да си го представиш! Идеалната водна кристална структура изглежда точно като снежинка.

Хайде да мислим хубави неща, да пием повече вода и да се надяваме, че ще променим света към по-добро! С любов, към близките и приятелите си, и към водата...

Розалина Златкова