Български РОБОТ-РЪКА взема ума на света!

В няколко броя се захласвам по ябълката. Ето че дойде време да ти разкажа за робота-ръка. Конструиран е на базата на известната българска компютърна фамилия„Правец“. Ще научиш повече и за нея. Спомняш ли си, че в бр.45 споменах за наш аналог на Apple II?Майките и татковците ни го познават като „Правец  8“. Има почти същото устройство като Apple II. Нещо повече - системите са напълно съвместими. Основната разлика  помежду им е, че Правец 8 е с различен знаков набор, защото поддържа кирилица.

Първият образецот фамилията е произведен под името „Имко1“. Това се случва в Българската академия на науките и по-точно - в Института по транспортна кибернетика и роботика в периода 1979-1981г. Разработката принадлежи на инж. Иван Марангозов и инж. Кънчо Досев. Наречена е ИМКО(Индивидуален МикроКОмпютър). Първоначално са създадени само 3 броя. По-късно числото нараства до 50.  Първото й представяне ена Международния симпозиум пороботикав Англия. Там българските учени показват и „РОБКО 1“.Това есистема за управление на робот-ръка, реализирана чрез„Имко1“. Управлението на робот смикрокомпютървпечатлявадори специалистите от САЩ и Япония.Дотогава управлениетона роботи  става с миникомпютри. Представеното от България решение обаче едесетки пъти по-евтино и значително по-лесно за използване!Какво се случва с производствотона „Имко-1“? То се съсредоточавав гр. Правец, а името му се променя на „Правец“.През 80-те години на миналия век се налага тенденцията за създаването на аналози на марките, произведени от големите фирми. Въпрос на престиж за всяка по-сериозна икономика е да прави машини по подобие на Apple или IBM.Тогава България не отстъпва на Сингапур, Тайван и Южна Корея.През 1984г,Родината ние на 4-то място в света по производство на компютри!Малко известен факт е,че през 1990г. в Ташкент започва производството на „Правец-8“, в българо-узбекско предприятие „Вариант“. По това време над50% от узбекистанските училища са оборудвани с изчислителни машини„Вариант“. До 1997г системите от фамилията са най-разпространените в домовете у нас.За реализацията на  8-разрядни машини – Правец 8, Правец 82, Правец 8М, Правец 8А, Правец 8Е, Правец 8С, Правец 8S, Правец 8VC, са използвани компютърни архитектури на Apple II. Изключение еПравец 8Д. През 1985 г. започва бързото създаване на нови модели от серията. Производството се извършва изцяло в  Комбинатапо Микропроцесорна Техника в Правец.България изнася голяма част от продукцията си встраните-членки на Съюза за Икономическа Взаимопомощ(СИВ),и по-специално- в СССР(Съюз на Съветските Социалистически Републики). В най-големия си пик производството у нас дава40% от изчислителните машини, използвани в страните от социалистическият блок. Става дума за 60 000 компютъра годишно. По това време впроизводството на електроника в България са заетинад 300 000 работници, а продукциятае на стойност 13.3 милиарда долара годишно.Създават се и заводи за производство на периферия(дискови запаметяващи устройства, флопи-дискови устройства, монитори и др.). Знам, че голяма част от електрониката, използвана от руската космическа програма, също е българска.Пример емодулът за автоматично приземяване на руската космическа совалка. С това Българияетрета в света на база развитие на космически програми (след СССР и САЩ).А през 1984 г се появява проект с името ИМКО-4. Аналог е на IBM PC/XT,с 16 битова архитектура. Идва последователят на 8 разрядните машини – Правец 16. Ще видите в следващия брой 47.