DSC00038Иван Момчилов е роден през 1818г в град Елена. Името му е популярно от времето на Възраждането – заради особените си заслуги като учител, книжовник и участник в църковно-народното движение. Дядо му, Момчил Попстоянов, е участник от така нар.Велчова завера, в която е дал подслон на съзаклятниците, а баща му е бил авторитетен и уважаван гражданин в ония робски години. Иван учи най-напред в родния си град, а после – гръцки в Търново.DSC00039 Там, на едно тържество, прочита текстове не на гръцки, а на старобългарски, с което си навлича гнева на властващото гръцко духовенство и е изгонен от града. Връща се в Елена, след което заминава за Атинската гимназия и изучава, покрай редовните предмети, и латински и немски език, както и класическа литература.

DSC00043После учи в Духовната семинария в Одеса, последвано от учителстване в Елена и Горна Оряховица. Защо ви разказваме за него ли?
Иван Момчилов за времето, в което е живял, се отличава с огромни познания и разностранни интереси. Усвоил е всевъзможни методи на обучение и с всички свои умения и поглед върху образователната система – дава приноса си за развитието на българското образование. През 1848г.той, заедно с друг учител – Никола Михайловски, създават прочутото класно училище – Даскалоливницата. Това на практика е първото висше учебно заведение в предосвобожденска България и ако разчетете името, то означава място, на което се изливат даскали. Т.е. учат там за учители – според новите педагогически възгледи на двамата основатели. Училището Става изключително популярно за времето си, а в него пристигат да учат много любознателни българи. А сред тях са Добри Чинтулов, Добри Войников, Драган Цанков и Петко Рачов Славейков, който кръщава училището точно така – Даскалоливница.
Ако попаднете в центъра на град Елена, можете да надникнете в този съхранен възрожденски дом, където Иван Момчилов въвежда обучението да бъде на новобългарски език, вместо на трудноразбираемия църковно-славянски. Негова е и заслугата гимнастиката да стане учебен предмет. Нещо повече – от тогава датира изпълзването на звънец, който да възвестява началото и края на учебния час. Установява и дежурство на учиниците, както и екскурзии с учебна цел. Звучи познато и на вас, нали?! Иван Момчилов има тази заслуга – заедно с възпитанието в патриотизъм, в хигиенни навици, в спортуване за здраве. Написал е „Съвети за пазене на здравето", които били окачени на таблици по стените в Горнооряховското училище.
Когато напуска учителската си дейност Иван Момчилов се занимава с преработване на създадените от него учебници и помагала, издава 15 от тях, а едно от най-популярните е „Писменица на славянския език". Занимава се и с правописа на българския език, автор, съставител и преводач е и на множество буквари, читанки, учебници и учебни помагала. Можете да се гордеете, ако вашето училище носи името на Иван Момчилов.