Patronat Vasil AprilovВасил Априлов.Това е името на възрожденец, който има огромна заслуга за развитието на българското образование в епохата на турското робство.
Знаеш ли, че?
Роден е в Габрово/1789г./, град, в чийто център днес се издига училище, носещо неговото име. Познато е като Априловската гимназия и се знае, че още с откриването му през 1835г. , то е „първо школо на български език". В което онези първи 70 ученици, учат на майчиния си език, с родна граматика, с взаимоучителни таблици. Заслугата за това принадлежи изцяло на Васил Априлов, подпомогнат и от родолюбците братя Мустакови, Иван Бакалоглу, Неофит Рилски...


Създаването на такова училище е важна стъпка в развитието на българската просвета в годините на Възраждането. Необходимост, проумяна Васил Априлов, чието образование започва в килийното училище на родния си град. А, както се досещате, то е било далеч по-примитивно. След смъртта на баща си учи в немска гимназия в Брашов, 2г. медицина във Виена, но по-сетне се занимава с търговия. След което отдава силите и знанията си за книжовна дейност, както и за подпомагане на българската интелигенция при образованието й в Русия.
Прочети, ако си любопитен...
Публикувал е 4 книги, с патриотични заглавия – „Българските книжици или на кое словенско племе собствено принадлежи кириловската азбука?", „Денница новоболгарскаго образования", „Мисли за сегашното българско учение", „Болгарская грамоты". Бил е убеден, че в основата на нашия литературен език трябва да бъде говоримата ни реч. А има и свой принос в събирането на народни песни, като е подготвял и сборник, в който е трябвало да бъдат поместени 181 от тях. Подпомагал е материално и е агитирал да бъдат създадени в България още училища, подобни на габровското. На което е завещал богатата си лична библиотека и голяма парична сума, с която да бъде образуван фонд, който да помага за обучението на българи в Русия.
Ако искаш да научиш!
Гробът на Васил Априлов се намира в двора на Априловската гимназия в Габрово. Красива сграда, в която се помещава и единствения у нас Музей на образованието. Посетете го – той е един от 100-те ни национални туристически обекта!

Румен Стоичков