varnaВарненският халколитен(енеолтен) некропол е открит през октомври 1972 г. по време на прокопаването на канал от багериста Райчо П. Маринов.Проучена е площ от около 7500 кв. м, на която са разкрити 294 гроба с повече от 3000 златни предмета с общо тегло над 6 кг.

От 1973 г. съкровището на варненския некропол започва да странства по света. То е включвано през 1973 г. в изложбата "Златото на траките", обходило е почти всички световни културни центрове.

През 1982 г. съкровището е показано в продължение на седем месеца в Япония под името "Най-строто злато в света", Първата европейска цивилизация - Варна - България. През 1985 и 1988 г. е показано в Германия. През 1989 г. то е изложено във Франция, през 1994 г. в Израел, а по-късно във Флоренция. По света находките са известни с името Съкровището на варненския халколитен некропол, а цивилизацията на която принадлежи „Култура Варна". Златните предмети от Варненското съкровище са най-старото обработено злато в целия свят. Съкровището е изложено в залите на Археологическия Музей на град Варна