halaЛети огромен и страховит черен облак. Извива се силен вихър, който се усуква като тъмна мъгла. А от възела проглежда змиеподобно чудовище. Образът се сменя с този на бик с огромни рога. Съществото притежава велика сила. Може да размаха шест крила и дванадесет опашки. Често живее в планински дерета, друг път се крие в дълбоки пещери или н короната на огромно дърво. Там пази цяла компания от митични същества. Властва над ВЕТРОВЕТЕ, ОБЛАЦИТЕ и ДЪЖДОВЕТЕ. Полети ли отново към небето, от опашката му се излива пороен дъжд. А появят ли се светкавици и гръмотевици, бабите и дядовците ни вярват, че добрият ЗМЕЙ или ОРЕЛЪТ–водач на облаците – се впускат в люта битка с ХАЛАТА

hala1Митичният й образ е олицетворение на природните стихии – буря, градушка, вихрушка и всички силни ветрове. Много често при споменавне на името й правим асоциация със ЗМЕЯ и ЛАМЯТА. Всъщост, тя е стопанин на моретата, реките и езерата. И успява да ги държи, усмирени и в покорство, почти през цялата година. Затова й помагат магичните й сили, подсилени от природните стихии. Приказките разказват, че основната й цел е да доведе стихиите и с тяхна помощ да унищожи реколтата. Вярва се също, че „изпива" реколтата или я взема в огромните си уши и я пренася на друго място, правейки някои селяни бедни, а други богати. Може да се натъкнеш и на разкази, че тя е алчно създание, което най-много обича да яде деца. А понякога даже се опитва да погълне Земята или Слънцето, като причинява затъмнения. Казват, че срешне ли я човек на пътя, той е в сериозна беда. Но пък на всички е ясно, че нейното благоразположение се печели с уважение и доверие. Да бъдеш в добри отношения с хала, носи много ползи, защото тя може да направи човек богат и да му се притече на помощ в случай на нужда. Видя ли каква компания от митични персони се вихри около нея? А ти, приятелю, познаваш ли ги? За кои от тях си чел на страниците на любимото списание? Пиши ни в кои броеве от колекцията ни ти разказвам за всяка от тях. Ще ти задам още един въпрос – чел ли си приказката „Девойчето и зимните хали"? Тя е написана от автора на „Готованко и воденичаря" и „Омагьосаната воденица". За кой български детски писател става дума? Ако изпратиш верен отговор на един от въпросите в нашата редакция, не само ще спечелиш безплатен брой от списание „Аз съм българче", но ще си припомниш и как да призовеш ОРЕЛА, ако във въображението ти те „нападне" ХАЛА...