Слънцето – митично същество с много образиslanche_Ph

Безчет, като лъчите му, са историите, които невидимият народен разказвач реди за слънцето. Разказани са в приказки. В песни. В гатанки. В пословици и поговорки. Нарисувани са в картини. Майсторско длето ги пресъздава в дърворезби. Ръката на чевръста домакиня ги вплита в шевиците на платовете и празничните одежди. Още по-красиви слънца греят от обредните хлябове на празници, свързани с плодородието, здравето и богатата реколта. Червена кърпа, с извезан на нея слънчев образ, носят в черквата нестинарите на празника на Св.св.Константин и Елена. Приказките разказват, че слънцето имало две очи, но веднъж, много уморено, то се навело над кладенец, за да пийне водица. И не щеш ли, змия се стрелнала към него. Блеснал леденият є език и изпила окото му. Така слънцето изгубило едното си око. В някои краища на България пък разказват други предания, според които има две слънца, които изпълняват различни роли. Едното да грее през зимата, а другото – през лятото.

На един специален празник, наречен в народния календар Еньовден, който празнуваме, както вече знаеш, на 24-и юни, слънцето се потапя в реката, изкъпва се и поема пътя си обратно към зимата. Това събитие е свързано с някои от християнските светци. Ако разгледаш по-внимателно църковен календар, ще забележиш, че някои от тях почитаме два пъти в годината. Веднъж през лятото – при лятното слънце. И веднъж през зимата – при зимното. Вярва се, че в деня на своя празник, светецът съблича между шест и девет кожуха и отива при слънцето, за да измоли зима. А през зимата облича също толкова и моли слънцето за лято. Почитта на хората към това митично същество често преминава в култ. Множеството символи на слънцето са резбовани върху сватбени сандъци, хурки, геги и дървени лъжици. Те са кръг, кръст, корона, яйце, птица(орел, лястовица или петел) или животно (елен, бивол, кон или вол). Надничат от украсата на керамични и медни съдове. Греят в шевиците и обредните хлябове. А в град Трявна, където те водим на екскурзия в този брой, слънцата са вплетени в дърворезбите на два тавана. Намират се в Даскаловата къща (1808 г.). Направени са от калфа и майстор, сключили помежду си облог, за да видят кой е по-добър в занаята. Кой мислиш е спечелил облога?

Розалина Златкова