5Той е световно известен български композитор. Носител е на 20 международни награди от конкурси за композиция: четири от Япония, две от Италия, две от Гърция. Има и от Турция, Русия, Германия, Словакия, Полша , Югославия и България. Негови произведения са изпълнявани на концерти, записвани за радио и телевизионни предавания и издавани на CD в тези страни, както и в Бразилия, Австрия, Франция, Швейцария, Португалия, Канада, Египет, САЩ и др. Кавалер е на „Почетен кръст за заслуги към Република Австрия”, почетен кръст за „Заслуги към културата на Полша”, на орден „Стара планина” I степен, орден „Кирил и Методий” I степен и др.. Автор е на мащабно и стилово разнообразно творчество. Представям ви Александър Йосифов