rekonstrukcia FЗаписване за участие от 1 до 30 юни.

Децата на членове в Сдружение „Българче“ участват без такса -регистрация. Условията за членство са поместени на сайта на списание az sam bulg. Ако член от семейството на участника не е част от Сдружение „Българче“ – ще може да участва като заплати такса-регистрация – 15 лв.

  • Срок за получаване на материалите – 5 работни дни след заплащане на таксата(членския внос за 2020 г.).
  • Срок за подготовка на авторската разработка – 15 септември.
  • Изпращане на резюме за творбата илюстрирано с две или три снеимки – 30 септември.
  • Класация на идеите и реализацията им – 25 октомври.
  • Обявяване на резултатите – 1 ноември.
  • Присъждат се 1, 2 и 3 награда.

1.Награда - една пълна колекция от всички броеве на списание az sam bulg, книгите „Чувани, нечувани, приказки римувани“, „Магията на пътуването-последвай местните“.  Професионална реализация на играта и материали за нова игра.

2 Награда -  една пълна колекция от всички броеве на списание az sam bulg, книгата „Чувани, нечувани, приказки римувани“ и материали за нова игра.

3 Награда – 6 колекции „За моето ХОБИ“, книгата „Чувани, нечувани, приказки римувани“ и материали за нова игра.

  • Срок за връчване на наградите – 22 декември.