pileСпоред устава на Сдружение за български семейни ценности, традиция и култура „Българче“ целта на нашите усилия е - да съхраняваме българските традиции, семейните ценности и морал, както и да внесем необходимата доза култура в заниманията с деца. да спомага за съхраняването на живото, нематериално културно-историческо  наследство. Опознаването на българските традиции ще осигури преноса им към следващите поколения, чрез търсенето на съвременни форми и начини за популяризиране на културното ни наследство.

Според устава на Сдружение за български семейни ценности, традиция и култура „Българче“ целта на нашите усилия е - да съхраняваме българските традиции, семейните ценности и морал, както и да внесем необходимата доза култура в заниманията с деца. да спомага за съхраняването на живото, нематериално културно-историческо  наследство. Опознаването на българските традиции ще осигури преноса им към следващите поколения, чрез търсенето на съвременни форми и начини за популяризиране на културното ни наследство.